Çevre Politikası

ARMASAN olarak başta kanun ve yönetmeliklere, müşterilerimizin çevre ile ilgili uyulmasını istedikleri beklentilerine uymak suretiyle aşağıda belirtilen hususlara uyacağını beyan ve taahhüt ederiz.

  • Çevre Boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerinin sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,

  • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp hammadde kullanımını azaltmak, doğal kaynakların korunmasını sağlamak,

  • Üretimden gelen atık malzemeleri, çevre için zararlı olabilecek gazları en aza indirmek,

  • Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,

  • Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli olarak denetlemeye tabi tutmak ve bu konuya yönelik iç uygulamaları sürekli olarak geliştirmek,

  • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımızı ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak,

  • Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak,

  • Üretim, taşıma, stoklama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek,

  • Çevre bilincini arttırmaya yönelik olarak yerel kurumlarla iş birliği içinde olmak,

  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemeyi ve bunları engellemeyi;